ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อปิดเล่มวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม 2563 – มิถุนายน 2563) ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม