ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการนักศึกษาทุน ปันฝันให้น้อง

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาทุนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการนักศึกษาทุน ปันฝันให้น้อง ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมมอบสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ ซึ่งภายในโครงการมีการทาสีอาคารเรียน ปรับพื้นสนามเด็กเล่นและทาสีเครื่องเล่น เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เลี้ยงเพลพระ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่างทอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม