ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกสุดยอด OTOP 63 กลุ่มภาคกลาง

ระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคม 3563 อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วย นายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการ และทีมวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายเชิงประเด็น C-ubi เครือข่ายภาคกลางตอนบน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกสุดยอด OTOP 63 กลุ่มภาคกลาง (เขตพื้นที่เมืองรอง ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท) จัดขึ้น ณ โรงแรม คาลิวา คาซ่ารีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม