ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เยี่ยมชมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกสุดยอด OTOP 63 กลุ่มภาคกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เยี่ยมชมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกสุดยอด OTOP 63 กลุ่มภาคกลาง (เขตพื้นที่เมืองรอง ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท) จัดขึ้น ณ โรงแรม คาลิวา คาซ่ารีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม