ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

113 ปี ครุศาสตร์กรุงเก่า

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “113 ปี ครุศาสตร์กรุงเก่า” ครั้งที่ 3 ให้แก่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ โดยมี รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ และรศ.ดร.มล.จรัญวิไล จรูญโรจน์ เป็นวิทยากร เพื่อติดตามความก้าวหน้าเอกสารทางวิชาการรอบ 50-70% ที่ใช้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชา ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม