ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ออกกำลังกายแบบมณีเวชกับการลดความปวดเมื่อยจากความผิดปกติของระบบ โครงสร้างกล้ามเนื้อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมออกกำลังกายแบบมณีเวชกับการลดความปวดเมื่อยจากความผิดปกติของระบบ โครงสร้างกล้ามเนื้อในบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรโดย รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ อาจารย์ประจำสาขาหลัดสูตรสาธารณสุขชุมชน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง ศว.108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม