ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีไหว้พระวิษณุกรรมและครูช่าง

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้พระวิษณุกรรมและครูช่าง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามในการฝากตัวเป็นศิษย์เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา โดยมีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ของปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญล้ำ สุนทร เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งคณาจารย์ทางด้านช่างอุตสาหกรรมศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม