ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอ่านสร้างชาติ มหกรรมหนังสือ เล่มละ 1 บาท

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรม “โครงการอ่านสร้างชาติ” มหกรรมหนังสือ เล่มละ 1 บาท ณ ลานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา มีหนังสือหลากหลายประเภท จำนวนกว่า 8,000 เล่ม มีนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเลือกซื้อหนังสือจำนวนมาก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม