ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเปิดนิทรรศการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากคุณสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ รวมทั้งคุณพันธ์เลิศ มีวุฒิสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ โดยการจัดโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความร่วมมือระหว่าง สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการร่วมกันสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้หันกลับมาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวและเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม