ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาธิตกตัญญูบูชาน้อมวันทา พระคุณครู ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมสาธิตกตัญญูบูชาน้อมวันทา พระคุณครู ปีการศึกษา 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อครู - อาจารย์ ทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม