ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง วิทยากรโดย นายณัฐวุฒิ ขอดทอง บริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด จัดขึ้น ณ ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม