ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บริการที่มุมห้องสมุดสีเขียว ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ หรือสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://library.aru.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Green_Library

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม