ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

นิเทศทาเลนต์ (Nitade Talent) ครั้งที่ 7

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดนิเทศทาเลนต์ (Nitade Talent) ครั้งที่ 7 และการแสดงความสามารถของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ สร้างความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้องในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม