ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมต้อนรับนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นำโดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ คุณสารภี พูลศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คุณอนิวัตติ์ ปริยาสิริวรกุล นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ดูแลทุนการศึกษา ร่วมต้อนรับนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แบบไม่เป็นทางการ) ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนพระราชทาน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ และผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ และรับฟังการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ผ่านมา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม