ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุม Pre-Audit เพื่อรองรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (ครั้งที่2)

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดประชุม Pre-Audit เพื่อรองรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (ครั้งที่2) ได้รับเกียรติจาก ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม