ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 150 หน่วยงาน ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเป็น 150 หน่วยงาน ที่สนับสนุนขับเคลื่อน“บวร”ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รางวัลนี้เป็นผลงานจากการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม