ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ และการจัดทำบัญชีธุรกิจ ให้กับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ และการจัดทำบัญชีธุรกิจ ให้กับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย Connext ED ปี 3 ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม