ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการจัดทำสื่อประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้จัดอบรมการจัดทำสื่อประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ โดยมีบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมอบรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมศิลปวัตถุประเภทหัวโขนของสถาบันอยุธยาศึกษา ในรูปแบบการแสดงผลภาพจำลอง 3 มิติ และนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ รวมทั้งเป็นการขยายองค์ความรู้จากวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศให้แพร่หลายสู่สาธารณชนเพิ่มมากขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม