ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมและการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ใหม่ และได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้อง 43014 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม