ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์ศักดา จันทราศรี และอาจารย์พิศาล สีสดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 นอกสถานที่ ณ ถ้ำเขาหลวง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ศูนย์พลังงานสิ่งแวดล้อมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติศิรินธร และตลาดเพลินวาน จ.เพชรบุรี เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำพวงมะโหตร จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของพลังสิ่งแวดล้อมและนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีและร่วมกันทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม