ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข ได้กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมให้โอวาท และขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้นตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนสาขาวิชา และกลุ่มวิชา มอบของขวัญที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม