ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 31020 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ได้ให้คำแนะนำให้กับน้องๆ เกี่ยวกับทางด้านการเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม