ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมโครงการอ่านพระธรรม “ใบไม้ในกำมือเดียว” และโครงการวิจัยเรื่องพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการอ่านพระธรรม “ใบไม้ในกำมือเดียว” และโครงการวิจัยเรื่องพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะวรรณกรรมคำสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมคนไทยร่วมสมัย และมอบพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงปิดทองหลังพระ หนังสือโครงการอ่านพระธรรม “ใบไม้ในกำมือเดียว”และหนังสือสำนึกแห่งกตัญญุตาสู่ภาษาธรรม จำนวน 176 ชุด แด่ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อแจกจ่ายแก่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม