ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดวังแดงเหนือ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ วัดวังแดงเหนือ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนนำไปปรับปรุง ซ่อมแซม เสนาสนะภายในวัด มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ร่วมพิธีงานบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยได้เงินร่วมทำบุญทั้งสิ้นจำนวน 721,490 บาท

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม