ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การสอนประวัติศาสตร์ ในศตวรรษ ที่ 21 และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 4.0"

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสอนประวัติศาสตร์ ในศตวรรษ ที่ 21 และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 4.0" ให้กับครูที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จำนวน 45 คน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์เป็ยประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ดร. ชัยรัตน์ โตศิลา สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม