ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประกวดดาว เดือน และดาวเทียมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2020”

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2020” รอบตัดสินโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีคณะกรรมการผู้ตัดสิน จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ สาขาวิชาภาษาไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด สาขาวิชานิเทศศาสตร์, อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี สาขาวิชาศิลปะการแสดง, คุณสุระ แย้มปราศรัย จากร้าน Catwalk design, คุณนภณัฐ ไทรรารอด ผู้จัดการดารานักแสดง คุณศศินา พนมธรนิจกุล ดารานักแสดง (ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), คุณพรหมพร ทองอ้วน มิสแกรนด์อ่างทอง 2020, คุณกิติยา ละอายทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2020 และคุณสุคนธา จันทร์ขาว มิสแกรนด์พิษณุโลก 2020 กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถให้กับนักศึกษาให้มีการกล้าแสดงออก สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวนักศึกษา สถาบัน และส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Miracles of the magic world” ซึ่งผลการตัดสิน ดาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 คือ นางสาวชญานิศ ภาคสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 คือ นายแทนตะวัน สุวรรณดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และดาวเทียมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 นายทักษิณ แก้วปักปิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล สร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม