ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 1-3 โดยการนำของอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสะพานลอยทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สะพานลอยโรงพยาบาลราชธานี สะพานลอยห้างเดอะสกาย สะพานลอยตลาดแกรนด์ สะพานลอยการเคหะ และสะพานลอยแขวงการทางอยุธยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สะพานลอยสะอาดสวยงาม และน่าใช้ โดยได้รับความร่วมมือจากแขวงการทางอยุธยาในการอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม