ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานลงนามร่วมกับ นายวันชัย ภาคอินทรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราชอาคารบรมพุทธารามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม