ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปรึกษาหาแนวทางในการดำเนินการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน "ARU RUN 2021" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เข้าพบ นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และนายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการดำเนินการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน "ARU RUN 2021" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้รับคำแนะนำที่ดีต่อการดำเนินการจัดการแข่งขัน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม