ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมบำเพ็ญกุศล ครบรอบปีที่ 32 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมบำเพ็ญกุศล ครบรอบปีที่ 32 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ กิจกรรมภายในงานมีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนะมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราชสกสมหาสังฆปริณายก และการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม