ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายชนกนันท์ เผินสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายชนกนันท์ เผินสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จากการที่เก็บโทรศัพท์มือถือของ ผศ.สุกิจ สุวานิช ข้าราชการเกษียณอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนำฝากให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อประสานงาน คืนเจ้าของ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอชื่นชมในความซื่อสัตย์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สมสมควรได้รับการยอกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างของสังคมสืบไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม