ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมปิดบูธในงานมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมปิดบูธในงานมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย และหน่วยงานเครือข่ายได้เข้าเยี่ยมชม อุดหนุน และรับคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่เข้ารับ การบ่มเพาะในศูนย์จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย น้ำปรุงรสชฏาไท ขนมไทยป้ามะลิ และผลิตภัณฑ์แปรรูปแมลง Mr.Bucfood โดยมี อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยการจัดการ อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI อาจารย์ฤดี เสริมชยุต อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์ ทีมที่ปรึกษาผู้ประกอบการ นายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI และนักศึกษาชมรม SEUBI ซึ่งการตั้งบูธได้รับการต้อนรับอย่างดี และได้รับคำแนะนำจาก นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้ต่อยอดและดูแลผู้ประกอบการทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำและปลายน้ำต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม