ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแสดง“ระบำกินรีร่อน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดการแสดง“ระบำกินรีร่อน” ในการเลี้ยงต้อนรับในงาน จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 2020 (iSTEM-Ed 2020) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอมารี หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม