ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า “เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563”

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า “เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้กำหนดกิจกรรมดังกล่าว ขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น. จำนวน 5 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม