ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานด้านการพัฒนานักศึกษา

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 อาจารย์วีรวัฒน์ คำแสนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำ คณาจารย์และสโมสรนักศึกษา รวมทั้งหมด จำนวน 90 คน มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนานักศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะผู้นำนักศึกษา ในการพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี คณาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม