ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 6(156)/2563

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 6(156)/2563 โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) เป็นประธานการประชุมในโอกาสนี้ คณะอธิการบดี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ จากการดำเนินโครงการด้านการวิจัย โครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการ โครงการโรงเรียนในกองทุนการศึกษา และโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม