ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “AYUTTHAYA WORLD HERITAGE ARU RUN 2021”

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “AYUTTHAYA WORLD HERITAGE ARU RUN 2021” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม เจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม