ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชั้น 4 มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะจัดกิจกรรม “โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม