ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM)

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยได้เชิญตัวแทนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอยุธยาศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ด้านเทคนิคการประสานงานที่ดีทั้งนี้ตัวแทนจากหน่วยงาน ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ คุณนภารัตน์ พุ่มพฤกษ์ คุณธัญวลัย แก้วแหวน และคุณพรเทวา สันทัด รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ก็ได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมทำให้เกิดประโยชน์และประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างสูงสุด

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม