ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย คุณคงรัฐ อิศรพร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน จากบริษัท JOBTOPGUN และคุณเกื้อกูล สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการสัมภาษณ์งาน จากบริษัทเด็กฝึกงานดอทคอม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณสมบัติพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนประวัติสำหรับการสมัครงานของตนเอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม