ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31113 และห้อง 3114 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม