ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมสานสัมพันธ์ 4 ชั้นปี ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 4 ชั้นปี ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างบรรยากาศ ความรัก สามัคคี และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องในสาขา มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม