ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งาน “อยุธยา ขลุ่ยทิพย์ 1,000 เลา” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ (28 พ.ย.63) ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “อยุธยา ขลุ่ยทิพย์ 1,000 เลา” ครั้งที่ 1 ณ บริเวณลานด้านหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และมีนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะการการส่งเสริมฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ดนตรีเป็นอุบายให้ห่างไกลจากยาเสพติด ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ด้วยศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็ก และเยาวชน และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชนได้มีเครื่องดนตรีไทย (ขลุ่ย) ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำตัวที่สามารถพกพาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต ได้ทุกสถานที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินแห่งชาติ เป็นครูต้นแบบในการฝึกและสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชน คือ ดร.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ขลุ่ย) นอกจากการบรรเลงบทเพลงจากขลุ่ยทิพย์ 1,000 เลา ซึ่งมาจากการรวมพลังของเยาวชน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลากหลายโรงเรียนแล้ว ยังมีการเดินแฟชั่นกระบวนสตรีศรีอโยธยา ซึ่งเป็นการแสดงแบบผ้าลายอย่างอยุธยา โดยสตรีนักธุรกิจและจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนี้ยังมีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมขับร้องเพลง อาทิ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ มาร่วมอ่านบทกวี ประกอบเพลง ขมาฟ้าใหม่ ขับร้องโดย “ขวัญ” ธิดารินทร์ และ “หรั่ง” ร็อคเคสตร้า, อำนวยเพลงโดย “หนึ่ง” จักรวาล เสาธงยุติธรรม ศิลปินรับเชิญ ได้แก่ สดใส รุ่งโพธิ์ทอง นักร้องลูกทุ่ง,วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง,“ตู้” ดิเรก อมาตยกุล, “แอ๊ค” โชคชัย ร่วมขับร้อง ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทยให้ลูกหลานสืบไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม