ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีรำบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเป็นผู้ดำเนินการจัดรำบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในส่วนของการจัดทำเพลง การออกแบบท่ารำ จัดซ้อมครูต้นแบบ ดำเนินการฝึกซ้อมนางรำ ตลอดจนการออกแบบและจัดทำแผนผังการรำ และควบคุมลำดับพิธีการ การรำทั้งในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันรำจริง เพื่อให้การรำบวงสรวงเกิดความพร้อมเพรียง สวยงาม ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับหมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม