ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 7 Street Cover Dance (เต้นด้วยกัน มันส์ยกแก๊ง)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 7 Street Cover Dance (เต้นด้วยกัน มันส์ยกแก๊ง) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยจัดในรูปแบบประกวดทีมเต้น จากทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 12 ทีม และมีกิจกรรมตักไข่ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำโปรดักชั่นและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้กิจกรรมน่าสนใจจากกระบวนการทำงานจริง เพื่อใช้เป็นประสบการณ์ในการทำงานจริงในอนาคต เป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถที่เปิดกว้างอย่างหลากหลาย พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย ต่อยอดความสัมพันธ์ เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกคณะ ทุกสาขา สร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยกัน มีโดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ สนามหญ้าหน้าอาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม