ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี และ ผอ.ลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการกองกลางรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารพุทไธศวรรย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพินิจ เจริญเผ่า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม