ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวางแผนการจัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS คิดสร้างสรรค์”

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS คิดสร้างสรรค์” โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. โดยมีศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม