ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรม ARU AMBASSADOR

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมต้นโมก งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรม ARU AMBASSADOR ให้กับนักศึกษา ARU AMBASSADOR รุ่นที่ 2-3 จำนวน 15 คน ในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์" ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และในโอกาสนี้ได้จัดพิธีมอบเข็ม ARU AMBASSADOR ให้กับตัวแทนนักศึกษารุ่นที่ 3 จำนวน 7 คน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม