ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบเกียรติบัตรให้กับสโมสรนักศึกษารุ่นพี่ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม 150 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการอำลาคณาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์และคณาจารย์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม