ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและปัจฉิมนิเทศ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านการเขียนเรซูเม่ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนการทำงาน จากวิทยากรคุณชญาณิษฐ์ คงเลิศมงคล และ คุณวันวิชิต บูรณะสิทธิพร จากบริษัท ท๊อปกัน จำกัด และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับทีมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ รวมถึงกิจกรรมผูกข้อมืออวยพรนักศึกษาจากคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม